Sve objave od ztkbm

ZIMSKE RADIONICE U TEHNICI 2019.

ZIMSKE RADIONICE U TEHNICI 2019.

Zimske radionice u tehnici pod nazivom “MOJE URE TEHNIČKE KULTURE”, ove će se godine održati u dva termina na tri mjesta:

  1. U Osnovnoj školi Darda, 09. siječnja 2019. u 9.30 sati: RADIONICA 3D DIZAJNIRANJA I PRINTANJA -(Tibor Boni).
  2. U Prvoj srednjoj školi Beli Manastir (Školska radionica u Remontu), 11. siječnja 2019. godine u 9.30. sati: RADIONICA 3D DIZAJNIRANJA I PRINTANJA -(Tibor Boni).
  3. U Osnovnoj školi Popovac, 11.siječnja 2019. godine, u 10.00 sati: RADIONICA ORIJENTACIJE I KOMUNIKACIJE.
  4. U Osnovnoj školi Popovac, 11. siječnja 2019. godine, u 10.00 sati: RADIONICA ZRAKOPLOVNOG MODELARSTVA I UPRAVLJANJA S DRONOM.

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA BELOG MANASTIRA

12.LJETNI KAMP TEHNIKE 2017.

11.LJETNI KAMP TEHNIKE 2016.

10.LJETNI KAMP TEHNIKE 2015.

ODLUKA SREDSTVA 2018

Odluka sredstva 2018

 

Na temelju čl. 6. stavka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Statuta Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira te Pravilnika o sufinanciranju programa / projekata udruga u Zajednici, Predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira donosi

 

 

ODLUKU

O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE UDRUGA U ZAJEDNICI

 

I.

 

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za sufinanciranje projekata i programa udruga tehničke kulture u Zajednici za 2018. godinu, određeni su projekti koji će se sufinancirati i iznosi u kojima će se sufinancirati.

 

II.

 

Financirat će se sljedeći projekti ili programi:

 

No.

Naziv prijavitelja

Naziv projekta / programa Iznos financiranja
1 Udruga inovatora Baranje Inovacije i tehničko stvaralaštvo mladih 5.000,00
2 Društvo pedagoga tehničke kulture

Beli Manastir

Program izvanškolske edukacije djece u natjecanja u 2018. god. 5.000,00
3 Foto-kino klub „Baranja-film“ Beli Manastir 12. Vukovar film festival u Belom Manastiru ’18. 5.000,00
4 Foto-kino klub „Baranja-film“ Beli Manastir VIII. Salon fotografije MINIJATURE ’18. Beli Manastir 5.000,00
  UKUPNO:   20.000,00

 

III.

 

Nepotpunih zahtjeva nije bilo te niti jedan ponuđeni projekt ili program nije odbijen.

 

IV.

 

Zajednica tehničke kulture će, u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, pisanim putem obavijestiti podnositelje zahtjeva čije je financiranje odobreno i pozvati ih na potpisivanje ugovora.

 

No: 015/03-2018

Beli Manastir, 09.03.2018. god.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

Ivan  Doboš

 Dostavljeno:

  • podnositelji zahtjeva
  • Dosje ( ovdje )
  • A r h i v a

Tajnik ZTK

Deže Kučera

 

Izborna skupština ZTK

IZBORNA SKUPŠTINA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE BELI MANASTIR

            održat će se 06. ožujka 2018. godine u 18.00 sati.

Zbog obimnosti materijala koje bi trebali proučiti, isti smo postavili na web-stranicu Zajednice, www.ztkbm.hr

Imajući u vidu da je zasjedanje i izborno, molio bih Vas za odaziv.

Izvještaj o radu zbog velikog obima objavljujemo ovdje:

ZTK BM-IZVJ.2017

 

Lijep pozdrav,

 

Tajnik ZTK BM

Deže Kučera

Natječaj za udruge u zajednici

ODLUKA o načinu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju
projekata i programa udruga tehničke kulture u Zajednici, za 2018. godinu

ZTK-ODLUKA

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa udruga tehničke kulture u Zajednici
ZTK-JAVNI NATJEČAJ

TEKST NATJEČAJA:
Temeljem Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju projekta i programa udruga tehničke kulture u Zajednici za 2018. godinu Predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira raspisuje:

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa
udruga tehničke kulture u Zajednici

(1) Zajednica tehničke kulture grada Belog Manastira ( dalje: Zajednica ) poziva udruge tehničke kulture, članice Zajednice da se prijave na financijsku potporu projektima / programima koji doprinose razvoju tehničke kulture.

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt / program iz područja tehničke kulture.

(3) Udruge mogu prijaviti projekt / program koji doprinosi razvoju pojedinih grana tehničke kulture u različitim oblicima izražavanja.

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 25.000,00 kn.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu i / ili programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu i / ili programu je 5.000,00 kuna.

(5) Natječaj je otvoren od 05.02.2018. do 06.03.2018.godine.

(6) Svaka udruga može prijaviti više projekata i / ili programa u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, ne dulje od 31. prosinca 2018. godinr.
Prijavu projekta i programa na Natječaj može podnijeti udruga:
– koja je članica Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira
– koja je uredno ispunila sve prethodne ugovorne obveze prema Gradu Belom Manastiru i Zajednici tehničke kulture grada Belog Manastira

(7) Neće se razmatrati prijave prijavitelja čiji su projekti / programi financirani od strane Grada Belog Manastira u 2017. godini, ako nisu pravovremeno dostavili valjane opisne i financijske izvještaje u provedbi projekta / programa, a zaključno s 31. siječnja 2018.god.

(8) Prijedlozi projekata i / ili programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji se zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Zajednice
( www.ztkbm.hr )

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili
osobno ( predaja u tajništvu ) na sljedeću adresu:

Zajednica tehničke kulture grada Belog Manastira
Trg slobode 16a, 31300 Beli Manastir

„Ne otvaraj – Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa udruga“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke i dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga tehničke kulture u Zajednici.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

Beli Manastir, 05. siječnja 2018.god.

Zima u domu tehnike u Belom Manastiru

U zajednici tehničke kulture Beli manastir održana je 6. Zima u domu tehnike  na kojoj je sudjelovao aeroklub Osijek sa radionicom zrakoplovnih modelara .Radionica je održana 11.01.2018. godine u trajanju od četiri školska sata na kojoj je sudjelovalo 10 polaznika iz osnovne škole Franjo Tuđman i Popovac i izrađivali su dvoranske modele kategorije F1N-150 i obuka u letenju sa dronovima. Nakon izrade modela u športskoj dvorani OŠ Franjo Tuđman polaznici su isprobali svoje modele koji su uspješno letjeli ,a nakon toga u trajanju od dva školska sata su upoznati s dronovima koje su uspješno naučili letjeti. Radionicu je vodio član aerokluba  Osijek Antun Šikić.