ODLUKA SREDSTVA 2018

Odluka sredstva 2018

 

Na temelju čl. 6. stavka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Statuta Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira te Pravilnika o sufinanciranju programa / projekata udruga u Zajednici, Predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira donosi

 

 

ODLUKU

O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE UDRUGA U ZAJEDNICI

 

I.

 

Nakon provedenog postupka Javnog natječaja za sufinanciranje projekata i programa udruga tehničke kulture u Zajednici za 2018. godinu, određeni su projekti koji će se sufinancirati i iznosi u kojima će se sufinancirati.

 

II.

 

Financirat će se sljedeći projekti ili programi:

 

No.

Naziv prijavitelja

Naziv projekta / programa Iznos financiranja
1 Udruga inovatora Baranje Inovacije i tehničko stvaralaštvo mladih 5.000,00
2 Društvo pedagoga tehničke kulture

Beli Manastir

Program izvanškolske edukacije djece u natjecanja u 2018. god. 5.000,00
3 Foto-kino klub „Baranja-film“ Beli Manastir 12. Vukovar film festival u Belom Manastiru ’18. 5.000,00
4 Foto-kino klub „Baranja-film“ Beli Manastir VIII. Salon fotografije MINIJATURE ’18. Beli Manastir 5.000,00
  UKUPNO:   20.000,00

 

III.

 

Nepotpunih zahtjeva nije bilo te niti jedan ponuđeni projekt ili program nije odbijen.

 

IV.

 

Zajednica tehničke kulture će, u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke, pisanim putem obavijestiti podnositelje zahtjeva čije je financiranje odobreno i pozvati ih na potpisivanje ugovora.

 

No: 015/03-2018

Beli Manastir, 09.03.2018. god.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

Ivan  Doboš

 Dostavljeno:

  • podnositelji zahtjeva
  • Dosje ( ovdje )
  • A r h i v a

Tajnik ZTK

Deže Kučera