O ZAJEDNICI

Sveprisutnost tehnike u svakodnevici naših života, potaknuto tehnološkim razvojem, zahtjeva viši stupanj tehničke pismenosti i poznavanje tehnike uopće. Problem je također u još uvijek nedovoljno definiranom mjestu tehničke kulture u planovima i programima osnovnoškolskog obrazovanja. Naime, ona je, u osnovi,  svedena na teoriju, a tek strukovne škole i tehnički fakulteti nastoje sva teorijska znanja primijeniti u praksi razvijajući učeničku kreativnost do najviših mogućih granica. Stoga i ne čudi da zanimanje za tehnička postignuća rastu te da sve više mladih ljudi pronalazi sebe u takvoj kreativnosti što rezultira stvaranjem, klubova, udruga i saveza s tehničkim predznakom.

    Počeci takvih udruživanja sežu daleko u prošlost, ali njihov razvoj, u nama danas poznatom obliku, sustavno možemo pratiti od sredine 20. stoljeća utemeljenjem Komisije za tehniku i šport sa zadatkom osnivanja klubova i organizacija Narodne tehnike 1946. godine. Na području današnje osječko-baranjske županije  organizacija Narodne tehnike utemeljena je 1947. godine, a početni rezultati ostvareni putem tečajeva / natjecanja imali su značajnu ulogu u daljnjem gospodarskom razvoju našeg prostora. Nakon II. svjetskog rata, gotovo do kraja 50.-tih godina, nije bilo značajnijeg zanimanja za razvoj tehničke kulture na prostoru Baranje. Početkom 60.-tih godina lokalni čelnik, izvjesni Dine Maksimović, u Beli Manastir donosi prvi fotoaparat s temeljnom zadaćom da se evidentiraju tekući događaji. Početkom 60.-tih godina u Baranju, Beli Manastir, prof. Pavao Zemljak donosi svoju vlastitu radio-stanicu, formira prvi radio-klub (YU2AAU), pokreće foto-klub i radio-klub pri Gimnaziji „Ruđer Bošković“. U okviru izvannastavne aktivnosti u osnovnoj školi „Jovan Lazić“ u Belom Manastiru, nastavnik hrvatskog jezika gosp. Bajsman pokreće rad kino-sekcije. U navedenom razdoblju, pored imena prof. Pavao Zemljaka, spominje se i prof. Ivan Pašić, važna osoba pri pokretanju novih inicijativa u Belom Manastiru, tako i u tehničkoj kulturi. Sustavni razvoj tehničke kulture ogleda se u njezinom napretku u Osijeku, koji je 1962. godine utemeljio Fond za tehničku kulturu općine Osijek. Sredinom 70.-tih godina 20. stoljeća poboljšani status tehničke kulture odrazio se na brojnost i rad klubova tehničke kulture. Tako su, poboljšane materijalne prilike, nakon Osijeka, dovele do osnivanja Samoupravne zajednice tehničke kulture u Valpovu, Đakovu, te početkom 80.tih godina i u Belom Manastiru.

    1983, godine, nakon sveobuhvatnih priprema, uz potporu Osijeka i Valpova, prof. Pavao Zemljak osniva Općinsku konferenciju narodne tehnike Beli Manastir. U sastavu Konferencije našle su se društvene organizacije poput Radiokluba „Baranja“, Klub mladih matematičara, Foto-kino klub „Baranja-film“,… kao i sve osnovne škole na prostoru Baranje. U sastavu Predsjedništva prve OK NT Beli Manastir našla su se imena poput: prof. Pavao Zemljak (predsjednik), Sreto Dvornić (tajnik), prof. Vlado Jalšovec, prof. Luka Čeliković, nastavnica Vinka Keller, dipl.ing. Deže Kučera,….

    Područnim udruživanjem OK NT Beli Manastir ulazi u sustav Konferencije Narodne tehnike zajednica općina Osijek, koja je obuhvaćala tadašnje općine Slavonije i Baranje. OK Narodne tehnike Beli Manastir priređuje školska i međuškolska natjecanja mladih tehničara (fotografija, elektronika, informatika, prometna kultura, modelarstvo), te sudjeluje na međuopćinskim natjecanjima (KNT zajednica općina Osijek), republičkim i državnim. Bilježi se izuzetan angažman nastavnika tehničke kulture, škola i samih učenika. Osvajana su brojna priznanja i nagrade tadašnjoj Republičkoj i Državnoj razini.

    1990./1991. godine postupno jenjava rad klubova, tako i OK NT Beli Manastir, a sredinom 1991. godine potpuno je prekinut rad Općinske konferencije Narodne tehnike Beli Manastir. Ratne godine donose nove nedaće koje se ogledaju u gubitku prostora, dijela opreme, ali okupacija Baranje nije u potpunosti utihnula razvoj tehničke kulture. Zahvaljujući Domu tehnike u Osijeku oživljava se rad pojedinih udruga tehničke kulture Belog Manastira.

1993. godine počeo je preustroj i utemeljenje novih udruga. Povjerenik za osnivanje zajednica tehničke kulture u našoj županiji bio je gosp. Ladislav Keler. Te su godine s predstavnicima klubova iz Belog Manastira. Đakova, Osijeka i Valpova dogovoreni vremenski i načinski postupci preustroja klubova i utemeljenje zajednica sukladno s novim Zakonom o tehničkoj kulturi. Početkom 1994. godine utemeljene su Zajednica tehničke kulture grada Osijeka i Valpova, dvije udruge iz Belog Manastira i četiri iz Đakova, te je 26. ožujka 1994. godine održana osnivačka skupština Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije s 28 članova. Međusobnom suradnjom klubova ostvareno je niz projekata s vrlo uspješnim radionicama za čije se rezultate zna i izvan granica Republike Hrvatske.

    Zalaganjem Inicijativnog odbora na čelu s prof. Vladom Jalšovec, 03. ožujka 1999. godine u prostorijama Gimnazije Beli Manastir održava se Osnivačka skupština Zajednice tehničke kulture grada Belog Manastira. Zajednicu čine sedam udruga (klub informatičara, klub tehnike, inženjeri i tehničari, inovatori, pedagozi tehničke kulture, foto-kino klub i radio klub). Za predsjednika Zajednice izabran je prof. Vlado Jalšovec, za dopredsjednika prof. Ante Šarić, a za tajnika dipl.ing Deže Kučera.

    Tijekom proteklog vremena pojedine su udruge ugašene, a formirane su nove. Trenutno Zajednicu tehničke kulture grada Belog Manastira čine četiri udruge tehničke kulture, a to su:

  • Centar tehničke kulture Čeminac,
  • Društvo pedagoga tehničke kulture Beli Manastir,
  • Foto-kino klub „Baranja-film“ Beli Manastir,
  • Udruga inovatora Baranje.

    Zajednicom tehničke kulture grada Belog Manastira, koja je samo djelomično riješila svoje probleme prostora i financiranja, upravlja Skupština Zajednice, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Oživljena i pokrenuta Zajednica koordinirajući rad svojih članica, udruga tehničke kulture, ostvaruje sljedeće programe, projekte:

  • Dani tehničke kulture,
  • Ljetni kamp tehnike,
  • Zimske radionice tehnike,

Razni oblici izvanškolske edukacije učenika i voditelja.