Državnu nagradu “Faust Vrančić” za 2022. godinu dobila je naša članica OLIVERA STOJAKOVIĆ

Odluka o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA mzo.gov.hr  KLASA: 061-04/22-01/00039URBROJ: 533-06-23-0002Zagreb, 8. ožujka 2023.  Na temelju članka 39. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/93., 11/94. i 38/09.) i članka 5., 9., 10. i 12. Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ koji je imenovao Sabor Republike Hrvatske Odlukom o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ (Narodne novine, broj 142/21.), u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Zdenko Kovačić te članovi: prof. dr. sc. Božidar Matijević, Nikola Dmitrović, prof. mentor, Dragan Pavelin, dipl. ing., Marko Ilijašev, dipl. ing., prof. dr. sc. Ante Markotić i mr. sc. Marko Pavić, na sjednici održanoj 8. ožujka 2023. godine donio je              ODLUKU O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE TEHNIČKE KULTURE „FAUST VRANČIĆ“ ZA2022. GODINUI. U skladu s Pravilnikom o Državnoj nagradi tehničke kulture „Faust Vrančić“, Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ dodjeljuje za iznimna postignuća u tehničkoj kulturi za 2022. godinu petnaest nagrada: jednu nagradu za životno djelo, deset godišnjih nagrada pojedincima i četiri godišnje nagrade udrugama. II. Nagrada „Faust Vrančić“ za životno djelo dodjeljuje se:

 • prof. dr. sc. Goranu Sučiću, Filozofski fakultet, Split.

III. Godišnja nagrada pojedincima dodjeljuje se: 

 • Danijelu Eskeričiću, mag. ing. elektr., Elektrotehnička škola, Zagreb
 • Mladenu Horvatiću, Sisak
 • Marijani Kapetanović, Modelarski centar Kutina 
 • Anti Miliću, mag. ing., Osnovna škola kralja Zvonimira, Solin i Osnovna škola don Lovre Katića
 • Daliji Milić Kralj, dipl. ing., Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik
 • Alenki Njegovac, dipl. ing., Osnovna škola Vladimira Nazora, Daruvar
 • Svjetlani Seljanec Savković, ing., Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb
 • Oliveri Stojaković, dipl. ing., Prva srednja škola Beli Manastir
 • Jeleni Tuksar, mag. ing., Osnovna škola Jože Horvata, Kotoriba, Osnovna škola Sveti Martin na Muri, Sveti Martin na Muri
 • Mladenu Vidoviću, prof., Osnovna škola Luka, Zagreb – Sesvete.

IV. Godišnja nagrada udrugama i drugim pravnim osobama dodjeljuje se: 

 • Društvu pedagoga tehničke kulture Ogulin, Ogulin
 • Kino klubu Split, Split
 • Zajednici tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik 
 • Zajednici tehničke kulture Primorsko-goranske županije, Rijeka.

V. Sastavni dio ove odluke je obrazloženje o dodjeli Državne nagrade tehničke kulture „Faust Vrančić“ za 2022. godinu. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Predsjednik Odboraprof. dr. sc. Zdenko Kovačić